Akai Ito Kudasai

Akai Ito Kudasai

Tên khác: Không có
Tác giả: SATSUKI Shiroro
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Lười Team
Ngày thêm: 03/02/2017

 
 

Cập nhật sau…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Akai Ito Kudasai – Chap 1.215/08/2017
Akai Ito Kudasai – Chap 103/02/2017

Bình luận