#Lão Công Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu

Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: ngonphongcomics.com
Ngày thêm: 23/07/2018

Trước khi xuyên không, tôi là một nữ cảnh sát chính trực, kiên cường, không thích trang điểm, không giả tạo, õng ẹo. Tôi rất am hiểu tâm lý tội phạm, cưỡi ngựa, bắn tên đều thông thạo. Nhưng, nhưng, nhưng, một ngày nọ tỉnh dậy, không hiểu sao đang từ ngực cỡ A, ngực tôi lại thành cỡ C, thì ra, tôi xuyên không rồi! Mặc dù tôi có nhan sắc tuyệt trần nhưng…

Nhưng đây là con dao hai lưỡi trong hậu đấy! Một girl thẳng thắn như tôi, sống một ngày là đã khó khăn lắm rồi! Nhưng mà không sao, dù gì tôi cũng là một nữ cảnh sát thời hiện đại, tính tình thận trọng, người lại khỏe như trâu. Cứ đợi đấy mà xem tôi từ phi thành hậu!

Ghé thăm Ngôn Phong để xem nhiều truyện hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 13529/09/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 13428/09/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 13316/09/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 13209/09/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 13104/09/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 13031/08/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 12920/08/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 12815/08/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 12713/08/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 12610/08/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 12507/08/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 12404/08/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 12302/08/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 12231/07/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 12126/07/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 12025/07/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 11923/07/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 11821/07/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 11714/07/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 11609/07/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 11507/07/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 11405/07/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 11303/07/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 11201/07/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 11130/06/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 11025/06/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 10924/06/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 10823/06/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 10729/05/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 10626/05/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 10517/05/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 10404/05/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 10330/04/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 10224/04/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 10120/04/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 10014/04/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 9911/04/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 9806/04/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 9701/04/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 9629/03/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 9524/03/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 9419/03/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 9308/03/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 9208/03/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 9108/03/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 9001/03/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 8901/03/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 8801/03/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 8726/02/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 8626/02/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 8521/02/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 8415/02/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 8304/02/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 8202/02/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 8129/01/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 8025/01/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 7923/01/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 7817/01/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 7712/01/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 7610/01/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 7504/01/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 7403/01/2020
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 7329/12/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 7223/12/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 7122/12/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 7017/12/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 6916/12/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 6806/12/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 6728/11/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 6616/11/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 6510/11/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 6402/11/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 6329/10/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 6227/10/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 6118/10/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 6009/10/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 5926/09/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 5817/09/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 5716/09/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 5608/09/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 5507/09/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 5405/09/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 5304/09/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 5231/08/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 5129/08/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 5021/07/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 4914/07/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 4807/07/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 4729/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 4623/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 4514/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 4407/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 4304/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 4229/05/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 4125/05/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 4019/05/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 3918/05/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 3811/05/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 3707/05/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 3602/03/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 3501/03/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 3428/02/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 3326/02/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 3224/02/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 3122/02/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 3021/02/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 2918/02/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 2814/02/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 2712/02/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 2609/02/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 2515/01/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 2427/12/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 2324/12/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 2213/12/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 2111/12/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 2008/12/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 1901/11/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 1803/10/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 1701/10/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 1629/09/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 1527/09/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 1424/09/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 1323/09/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 1222/09/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 1120/09/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 1003/09/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 926/08/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 825/08/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 723/08/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 622/08/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 502/08/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 428/07/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 325/07/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 224/07/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 123/07/2018

Bình luận