#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu

Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: ngonphongcomics.com
Ngày thêm: 23/07/2018

Trước khi xuyên không, tôi là một nữ cảnh sát chính trực, kiên cường, không thích trang điểm, không giả tạo, õng ẹo. Tôi rất am hiểu tâm lý tội phạm, cưỡi ngựa, bắn tên đều thông thạo. Nhưng, nhưng, nhưng, một ngày nọ tỉnh dậy, không hiểu sao đang từ ngực cỡ A, ngực tôi lại thành cỡ C, thì ra, tôi xuyên không rồi! Mặc dù tôi có nhan sắc tuyệt trần nhưng…

Nhưng đây là con dao hai lưỡi trong hậu đấy! Một girl thẳng thắn như tôi, sống một ngày là đã khó khăn lắm rồi! Nhưng mà không sao, dù gì tôi cũng là một nữ cảnh sát thời hiện đại, tính tình thận trọng, người lại khỏe như trâu. Cứ đợi đấy mà xem tôi từ phi thành hậu!

Ghé thăm Ngôn Phong Comics để xem nhiều truyện hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 6009/10/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 5926/09/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 5817/09/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 5716/09/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 5608/09/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 5507/09/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 5405/09/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 5304/09/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 5231/08/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 5129/08/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 5021/07/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 4914/07/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 4807/07/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 4729/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 4623/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 4514/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 4407/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 4304/06/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 4229/05/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 4125/05/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 4019/05/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 3918/05/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 3811/05/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 3707/05/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 3602/03/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 3501/03/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 3428/02/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 3326/02/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 3224/02/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 3122/02/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 3021/02/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 2918/02/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 2814/02/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 2712/02/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 2609/02/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 2515/01/2019
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 2427/12/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 2324/12/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 2213/12/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 2111/12/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 2008/12/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 1901/11/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 1803/10/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 1701/10/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 1629/09/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 1527/09/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 1424/09/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 1323/09/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 1222/09/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 1120/09/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 1003/09/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 926/08/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 825/08/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 723/08/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 622/08/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 502/08/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 428/07/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 325/07/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 224/07/2018
Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu – Chap 123/07/2018

Bình luận