Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu

Ái Thượng Vô Địch Tiếu Hoàng Hậu

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ngôn Phong · ngonphong.com
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 23/07/2018
Tổng lượt xem: 1.4M
Thể loại:

Trước khi xuyên không, tôi là một nữ cảnh sát chính trực, kiên cường, không thích trang điểm, không giả tạo, õng ẹo. Tôi rất am hiểu tâm lý tội phạm, cưỡi ngựa, bắn tên đều thông thạo. Nhưng, nhưng, nhưng, một ngày nọ tỉnh dậy, không hiểu sao đang từ ngực cỡ A, ngực tôi lại thành cỡ C, thì ra, tôi xuyên không rồi! Mặc dù tôi có nhan sắc tuyệt trần nhưng…

Nhưng đây là con dao hai lưỡi trong hậu đấy! Một girl thẳng thắn như tôi, sống một ngày là đã khó khăn lắm rồi! Nhưng mà không sao, dù gì tôi cũng là một nữ cảnh sát thời hiện đại, tính tình thận trọng, người lại khỏe như trâu. Cứ đợi đấy mà xem tôi từ phi thành hậu!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 18:00 01/02/2021.
Chương
6
10
6
6
8
Donate ủng hộ nhóm
7
7
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
12
6
8
6
7
7
7
7
10
6
7
8
7
6
6
8
8
8
8
6
7
7
8
7
6
6
7
7
6
6
6
7
6
7
7
7
6
7
7
9
7
7
8
12
6
7
11
6
9
7
7
7
7
6
6
6
9
6
6
6
6
6
7
7
7
6
6
7
7
9
6
10
9
9
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
7
7
8
9
8
6
6
6
6
7
6
8
8
6
9
6
6
9
6
7
8
6
5
5
6
7
6
6
6
6
7
6
8
6
9
7
6
7
7
6
6
6
6
7
6
5
6
6
6
6
6
7
6
6
7
8