#Lão Công Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia

Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia

Tên khác: Không có
Tác giả: Tam Tiên Y Diện
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: Lạc Thiên TT8
Ngày thêm: 11/06/2018

Tiểu bạch long ẩn nấu chốn nhân gian, không nghĩ rằng mình sẽ gặp được thiếu nữ học y sắc bén như vậy! Không chỉ ra lệnh mình hô hấp nhân tạo, còn dùng kim châm ngộ thương mình? Cô bé vô cùng dễ thương này lại là người vô cùng độc miệng, là do loài người phái đến để thử thách mình sao? Cùng Lạc Thiên nhóm theo dõi những tình tiết dở khóc dở cuồi của 2 nhân vật chính nào…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 5704/10/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 5602/10/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 5501/10/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 5430/09/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 5323/09/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 5201/09/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 5126/07/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 5021/07/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 4920/07/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 4806/07/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 4729/06/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 4629/06/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 4515/06/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 4402/06/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 4326/05/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 4218/05/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 4116/05/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 4015/05/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 3929/04/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 3825/04/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 3721/04/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 3621/03/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 3517/03/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 3416/03/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 3326/02/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 3226/02/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 3126/02/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 3005/02/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 2905/02/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 2805/02/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 2701/01/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 2601/01/2019
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 2527/12/2018
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 2427/12/2018
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 2316/12/2018
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 2214/12/2018
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 2104/12/2018
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 2005/11/2018
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 1905/11/2018
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 1801/11/2018
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 1713/10/2018
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 16.513/10/2018
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 1613/10/2018
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 1513/10/2018
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 1413/10/2018
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 1316/09/2018
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 1202/09/2018
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 1118/08/2018
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 1006/08/2018
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 930/07/2018
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 823/07/2018
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 716/07/2018
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 609/07/2018
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 502/07/2018
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 426/06/2018
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 321/06/2018
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 212/06/2018
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia – Chap 111/06/2018

Bình luận