Ai Đó Ta Từng Quen

Ai Đó Ta Từng Quen

Tên khác: Story of Someone We Know
Tác giả: Omyo
Nhóm dịch: SOTM
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: sotmcomic.com
Ngày thêm: 16/08/2014

 
 

Ai đó ta từng quen (Story of Someone We Know) kể về 3 người con gái và cuộc sống thường nhật chẳng-giống-ai của mỗi người…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận