#Tổng Tài Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Ác Nữ Hoàng Hậu

Ác Nữ Hoàng Hậu

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: Hoa Gia Trang
Ngày thêm: 07/04/2018

Trong hoàng thất Ngân quốc lưu truyền một câu nói: ” trong cung nếu như thấy Hiền phi, nhất định phải tránh xa!”

Vị Hiền Phi này mặc dù vẻ ngoài khuynh thành nhưng lại đố kỵ độc ác, số người bị nàng hành hạ đếm không hết, tiếng xấu đồn xa. Nhưng Hiền phi không chút kiêng kỵ làm điều ác, mục tiêu chỉ có một, lấy được câu nói yêu thích của hoàng đế, trở thành hoàng hậu! Đối mặt với nữ nhân như vậy, hoàng đế rốt cuộc phải chống đỡ như thế nào đây?

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 13020/08/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 12910/08/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 12801/08/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 12725/07/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 12624/07/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 12510/07/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 12405/07/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 12328/06/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 12228/06/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 12128/06/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 12028/06/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 11928/06/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 11828/06/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 11728/06/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 11628/06/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 11524/04/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 11417/04/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 11304/04/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 11227/03/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 11120/03/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 11006/03/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 10901/03/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 10801/03/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 10701/03/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 10601/03/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 10501/03/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 10401/03/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 10301/03/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 10201/03/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 10101/03/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 10001/03/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 9901/03/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 9801/03/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 9701/03/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 9601/03/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 9501/03/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 9401/03/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 9329/02/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 9215/02/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 9114/02/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 9005/01/2020
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 8926/12/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 8816/12/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 8702/12/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 8618/11/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 8506/11/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 8430/10/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 8321/10/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 8207/10/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 8130/09/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 8029/09/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 7909/09/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 7804/09/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 7703/09/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 7619/08/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 7512/08/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 7411/08/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 7305/08/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 7225/07/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 7116/07/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 7016/07/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 6916/07/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 6807/07/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 6728/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 6620/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 6520/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 6410/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 6303/06/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 6227/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 6120/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 6016/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 5916/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 5816/05/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 5727/04/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 5627/04/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 5527/04/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 5427/04/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 5313/04/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 5213/04/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 5108/04/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 5008/04/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 4930/03/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 4830/03/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 4701/03/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 4616/02/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 4516/02/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 4429/01/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 4329/01/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 4216/01/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 41.216/01/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 41.113/01/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 40.205/01/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 40.103/01/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 3901/01/2019
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 3826/12/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 3720/12/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 3613/12/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 3506/12/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 3426/11/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 3323/11/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 3221/11/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 3115/11/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 3008/11/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 2906/11/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 28.201/11/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 28.129/10/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 2720/10/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 2610/10/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 2530/09/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 2425/09/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 2320/09/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 2208/09/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 2101/09/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 2026/08/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 1912/08/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 1808/08/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 1702/08/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 1627/07/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 1521/07/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 1414/07/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 1316/06/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 1210/06/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 1104/06/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 1028/05/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 926/05/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 822/05/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 715/05/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 610/05/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 507/05/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 427/04/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 3.225/04/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 3.124/04/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 216/04/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 1.516/04/2018
Ác Nữ Hoàng Hậu – Chap 107/04/2018

Bình luận