108 - Tân Thuỷ Hử

108 - Tân Thuỷ Hử

Tên khác: Không có
Tác giả: Tư Đồ Kiếm Kiều
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: comicvn
Ngày thêm: 17/05/2014

 
 

108 – Được phóng tác dựa trên đại tác trứ danh “Thủy Hử” của Thi Nại Am! Dưới nét vẽ của họa sĩ Tư Đồ Kiếm Kiều, 108 vị thảo khấu Lương Sơn Bạc sẽ được biến hóa rất khác lạ và đặc biệt!

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
108 – Tân Thuỷ Hử – Chap 21.228/06/2015
108 – Tân Thuỷ Hử – Chap 21.125/06/2015
108 – Tân Thuỷ Hử – Chap 20.223/06/2015
108 – Tân Thuỷ Hử – Chap 20.118/06/2015
108 – Tân Thuỷ Hử – Chap 19.216/06/2015
108 – Tân Thuỷ Hử – Chap 19.115/04/2015
108 – Tân Thủy Hử – Chap 18.209/04/2015
108 – Tân Thủy Hử – Chap 18.112/02/2015
108 – Tân Thủy Hử – Chap 1711/02/2015
108 – Tân Thủy Hử – Chap 16.211/02/2015
108 – Tân Thủy Hử – Chap 16.113/12/2014
108 – Tân Thủy Hử – Chap 15.212/12/2014
108 – Tân Thuỷ Hử – Chap 15.111/12/2014
108 – Tân Thuỷ Hử – Chap 14.211/12/2014
108 – Tân Thuỷ Hử – Chap 14.108/12/2014
108 – Tân Thuỷ Hử – Chap 13.206/12/2014
108 – Tân Thuỷ Hử – Chap 13.105/12/2014
108 – Tân Thuỷ Hử – Chap 12.203/12/2014
108 – Tân Thủy Hử – Chap 12.102/12/2014
108 – Tân Thủy Hử – Chap 11.201/12/2014
108 – Tân Thuỷ Hử – Chap 11.129/11/2014
108 – Tân Thuỷ Hử – Chap 10.229/11/2014
108 – Tân Thuỷ Hử – Chap 10.127/11/2014
108 – Tân Thuỷ Hử – Chap 9.227/11/2014
108 – Tân Thủy Hử – Chap 9.125/11/2014
108 – Tân Thuỷ Hử – Chap 8.224/11/2014
108 – Tân Thủy Hử – Chap 8.122/11/2014
108 – Tân Thuỷ Hử – Chap 7.221/11/2014
108 – Tân Thuỷ Hử – Chap 7.120/11/2014
108 – Tân Thuỷ Hử – Chap 6.220/11/2014
108 – Tân Thủy Hử – Chap 6.116/11/2014
108 – Tân Thủy Hử – Chap 5.214/11/2014
108 – Tân Thủy Hử – Chap 5.113/11/2014
108 – Tân Thuỷ Hử – Chap 4.212/11/2014
108 – Tân Thuỷ Hử – Chap 4.107/10/2014
108 – Tân Thuỷ Hử – Chap 307/10/2014
108 – Tân Thuỷ Hử – Chap 204/06/2014
108 – Tân Thủy Hử – Chap 117/05/2014

Bình luận