Liên hệ quảng cáo

Các vị trí banner

Banner trượt dọc bên trái, phải

Kích thước 120×600 px, xuất hiện ở tất cả các trang.

a3 manga lien he quang cao float-banner

Balloon bên phải

Kích thước 300×250 px, xuất hiện ở tất cả các trang.

a3 manga lien he quang cao ballon

Banner sidebar

Kích thước 300×250 px, 300×600 px xuất hiện ở tất cả các trang, trừ trang xem truyện.

a3 manga lien he quang cao sidebar

Bình luận