GemChip
Vương Bài Giáo Thảo

Vương Bài Giáo Thảo

Tên khác: Không có
Tác giả: Thành Đô Cổ Khương
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Lạc Nguyệt
Ngày thêm: 09/08/2016

Hắn cướp đi nụ hôn đầu của cô, cô liền trống mắt lên xem hắn đã làm những việc tốt gì,  hắn cố ý cản trở cô theo đuổi soái ca, cô liên liên tục  hãm hại hắn thành kẻ mê gái bất lịch sự. Đấu trí đấu dũng, thấy chiêu: hủy chiêu, người thắng làm vua, người thua? Làm ấm giường!

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Vương Bài Giáo Thảo – Chap 3318/11/2016
Vương Bài Giáo Thảo – Chap 3216/11/2016
Vương Bài Giáo Thảo – Chap 3114/11/2016
Vương Bài Giáo Thảo – Chap 3012/11/2016
Vương Bài Giáo Thảo – Chap 2910/11/2016
Vương Bài Giáo Thảo – Chap 2808/11/2016
Vương Bài Giáo Thảo – Chap 2713/10/2016
Vương Bài Giáo Thảo – Chap 2611/10/2016
Vương Bài Giáo Thảo – Chap 2509/10/2016
Vương Bài Giáo Thảo – Chap 2403/10/2016
Vương Bài Giáo Thảo – Chap 2301/10/2016
Vương Bài Giáo Thảo – Chap 2229/09/2016
Vương Bài Giáo Thảo – Chap 2124/09/2016
Vương Bài Giáo Thảo – Chap 2022/09/2016
Vương Bài Giáo Thảo – Chap 1920/09/2016
Vương Bài Giáo Thảo – Chap 1818/09/2016
Vương Bài Giáo Thảo – Chap 1717/09/2016
Vương Bài Giáo Thảo – Chap 1616/09/2016
Vương Bài Giáo Thảo – Chap 1515/09/2016
Vương Bài Giáo Thảo – Chap 1414/09/2016
Vương Bài Giáo Thảo – Chap 1310/09/2016
Vương Bài Giáo Thảo – Chap 1210/09/2016
Vương Bài Giáo Thảo – Chap 1110/09/2016
Vương Bài Giáo Thảo – Chap 1005/09/2016
Vương Bài Giáo Thảo – Chap 905/09/2016
Vương Bài Giáo Thảo – Chap 805/09/2016
Vương Bài Giáo Thảo – Chap 705/09/2016
Vương Bài Giáo Thảo – Chap 609/08/2016
Vương Bài Giáo Thảo – Chap 509/08/2016
Vương Bài Giáo Thảo – Chap 409/08/2016
Vương Bài Giáo Thảo – Chap 309/08/2016
Vương Bài Giáo Thảo – Chap 209/08/2016
Vương Bài Giáo Thảo – Chap 109/08/2016

Bình luận

CMD368 Đóng
GemChip Đóng