GemChip
Trầm Hương Phá

Trầm Hương Phá

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện V1
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyenv1
Ngày thêm: 08/01/2016

Nhị thiếu nãi nãi vừa câm vừa điếc bống dưng biết nói chuyện . . .

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận

CMD368 Đóng
GemChip Đóng