GemChip
Trạch Yêu Ký

Trạch Yêu Ký

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen
Ngày thêm: 12/08/2016

Tôi có một ngôi nhà cũ, xuyên việt xong thì biến thành pháp bảo, xe gán máy có thể bay, còn cái nồi cơm điện thì có thể luyện đơn và có thể ăn cắp áo yếm; tôi có một cô hàng xớm rất đẹp, dắt theo 6 đứa em đều sống ở trong bàn tơ động …

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận

CMD368 Đóng
GemChip Đóng