GemChip
Thanh Sắc Thâm Xử

Thanh Sắc Thâm Xử

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 22/11/2016

“Nàng là nữ nhân duy nhất có thể sinh con cho trẫm!”

“Không! Ta là nam nhân đến để báo thù ngươi!”

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận

CMD368 Đóng
GemChip Đóng