GemChip
Quyền Bá Thiên Hạ

Quyền Bá Thiên Hạ

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen
Ngày thêm: 16/05/2016

Chân Võ Đại Lục, mỗi người sinh ra đều có có một VÕ HỒN
Lấy đôi tay làm cầu nối thông với võ hồn, sử dụng võ hồn chinh chiến thiên hạ, họ gọi là Võ Quyền Sư
Câu chuyện của chúng ta khởi đầu từ 1 đệ tử của Võ Môn…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 4103/12/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 4029/11/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 3914/11/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 3805/11/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 3730/10/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 3624/10/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 3517/10/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 3406/10/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 3304/10/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 3228/09/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 3119/09/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 3017/09/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 2910/09/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 2803/09/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 2727/08/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 2625/08/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 2522/08/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 2414/08/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 2310/08/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 2206/08/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 2103/08/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 2001/08/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 1929/07/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 1824/07/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 1722/07/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 1619/07/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 1511/07/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 1405/07/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 1302/07/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 1202/07/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 1125/06/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 1016/06/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 913/06/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 807/06/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 730/05/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 625/05/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 521/05/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 420/05/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 319/05/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 218/05/2016
Quyền Bá Thiên Hạ – Chap 116/05/2016

Bình luận

CMD368 Đóng
GemChip Đóng