GemChip
Please, The Fool

Please, The Fool

Tên khác: Không có
Tác giả: Đại Thử Tử, Tịch Độ La
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: tuyệt ái lạc thành
Ngày thêm: 11/05/2016

22 lá bài Tarot chứa đựng những quyền năng bí ẩn, 22 con người được chọn trở thành Ma pháp sư chiến đấu với vận mệnh của chính mình. Eve một cô gái bình thường được chọn làm người kế thừa của lá bài The Fool, lá bài O số bí ẩn liệu sẽ phải đối đầu với những thử thách gì?

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận

CMD368 Đóng
GemChip Đóng