GemChip
My Heart Is Beating

My Heart Is Beating

Tên khác: Không có
Tác giả: Ha Il-kwon
Nhóm dịch: Deathplace
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: dpmanga.net
Ngày thêm: 18/06/2014

Câu chuyện tình yêu, đam mê tuổi học trò! Khá hài và bựa =))

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận

CMD368 Đóng
GemChip Đóng