Chước Chước Lưu Ly Hạ

Chước Chước Lưu Ly Hạ

Tên khác: Lưu Ly Hạ Rực Rỡ
Tác giả: Reimy
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 05/08/2016

Phá hoại nội qui trường, vi phạm kỷ luật, đánh bại những người đứng đầu các hệ phong, hỏa, lôi, thủy, thổ mạnh nhất của trường! Cô ấy chẳng những vi phạm những qui định thường ngày, nắm vững toàn bộ ma pháp của 5 hệ, còn có thể sử dụng loại ma pháp tinh thần trong truyền thuyết!

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 8117/02/2017
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 8015/02/2017
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 7914/02/2017
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 7813/02/2017
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 7711/02/2017
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 7610/02/2017
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 7506/02/2017
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 7405/02/2017
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 7302/02/2017
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 7228/01/2017
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 7126/01/2017
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 7023/01/2017
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 6922/01/2017
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 6818/01/2017
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 6716/01/2017
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 6615/01/2017
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 6513/01/2017
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 6409/01/2017
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 6306/01/2017
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 6205/01/2017
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 6103/01/2017
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 6001/01/2017
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 5929/12/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 5828/12/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 5727/12/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 5623/12/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 5522/12/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 5420/12/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 5319/12/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 5218/12/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 5117/12/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 5015/12/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 4914/12/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 4812/12/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 4711/12/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 4610/12/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 4509/12/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 4408/12/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 4307/12/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 4206/12/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 4105/12/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 4004/12/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 3903/12/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 3802/12/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 3701/12/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 3630/11/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 3529/11/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 3428/11/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 3327/11/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 3226/11/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 3125/11/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 3024/11/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 2923/11/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 2821/11/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 2720/11/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 2619/11/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 2518/11/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 2417/11/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 2316/11/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 2215/11/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 2113/11/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 2012/11/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 1911/11/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 1810/11/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 1709/11/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 1608/11/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 1506/11/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 1405/11/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 1304/11/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 1203/11/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 1102/11/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 1001/11/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 931/10/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 830/10/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 729/10/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 628/10/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 527/10/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 426/10/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 326/10/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 226/10/2016
Chước Chước Lưu Ly Hạ – Chap 126/10/2016

Bình luận

CMD368 Đóng