GemChip
Đống Phù Đã Khai Quang

Đống Phù Đã Khai Quang

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 10/10/2016

Phù Cẩm Nhan, xuyên không trở thành bé gái 5 tuổi, được Tô Thanh Vân cứu. Vốn tưởng rằng đây là mô típ điền văn quan hệ đồ đệ, sư phụ tương thân tương ái, lại đột nhiên có một vị thần chen ngang !? Lẽ nào phải đánh quái thăng cấp?? Chuyện này với kịch bản sao không giống nhau vậy a~

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 3202/12/2016
Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 3129/11/2016
Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 3025/11/2016
Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 2923/11/2016
Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 2822/11/2016
Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 2715/11/2016
Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 2610/11/2016
Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 2508/11/2016
Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 2407/11/2016
Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 2306/11/2016
Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 2205/11/2016
Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 2104/11/2016
Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 2003/11/2016
Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 1902/11/2016
Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 1831/10/2016
Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 1730/10/2016
Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 1629/10/2016
Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 1528/10/2016
Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 1427/10/2016
Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 1326/10/2016
Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 1225/10/2016
Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 1124/10/2016
Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 1023/10/2016
Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 922/10/2016
Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 818/10/2016
Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 717/10/2016
Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 616/10/2016
Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 515/10/2016
Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 413/10/2016
Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 312/10/2016
Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 211/10/2016
Đống Phù Đã Khai Quang – Chap 110/10/2016

Bình luận

CMD368 Đóng
GemChip Đóng