GemChip
Bạn Trai Tui

Bạn Trai Tui

Tên khác: My Boyfriend
Tác giả: Park Mi Sook
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: Devil Slayer Team
Ngày thêm: 15/04/2015

Cô nàng vừa ngốc lại còn ngố rừng, thế mà cậu bạn trai lại quá ư là pơ – phẹc (Perfect). Uây uây, hai người thế mà lại viết nên cả 1 câu chuyện tình yêu ngọt như kẹo đường.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận

CMD368 Đóng
GemChip Đóng