GemChip
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần

Tên khác: Không có
Tác giả: Mễ Cổ Động Mạn
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 14/10/2016

Tình cờ gặp phải nam thần bá đạo, cư nhiên trong một đêm từ bản vẽ của mình hóa thành thực thể!? Quả thật là trời ban cho một bạn trai hoàn mỹ! Nhưng mà nam thần cần phải dựa vào nụ hôn để duy trì sinh mệnh, trạch nữ La Chân Chân liệu sẽ bất chấp tất cả bảo vệ nam thần không. Bí ẩn thân thế của nam thần khiến anh ta vô cùng khó hiểu…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 5608/12/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 5507/12/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 5406/12/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 5305/12/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 5204/12/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 5103/12/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 5002/12/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 4901/12/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 4830/11/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 4729/11/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 4628/11/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 4527/11/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 4426/11/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 4325/11/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 4224/11/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 4123/11/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 4022/11/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 3921/11/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 3820/11/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 3719/11/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 3618/11/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 3517/11/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 3416/11/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 3315/11/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 3214/11/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 3113/11/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 3012/11/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 2911/11/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 2810/11/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 2709/11/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 2608/11/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 2507/11/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 2406/11/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 2305/11/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 2204/11/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 2103/11/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 2002/11/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 1901/11/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 1831/10/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 1730/10/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 1629/10/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 1528/10/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 1427/10/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 1327/10/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 1225/10/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 1124/10/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 1023/10/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 922/10/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 821/10/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 720/10/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 619/10/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 518/10/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 417/10/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 316/10/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 215/10/2016
999 Nụ Hôn Bá Đạo Của Nam Thần – Chap 114/10/2016

Bình luận

CMD368 Đóng
GemChip Đóng